Như cơn gió nhẹ thoáng qua… | Tâm Duy

Không nhận được link trực tuyến thánh lễ cầu nguyện cho Cha Thơm. Tuy nhiên, Quán Ven Đường nhận được những hình ảnh nầy vào lúc 23 giờ 26 ngày 21.05.2020 từ Cha Tâm Duy (Mỹ).

Mừng Ngân Khánh

Tin trễ về Requiem Mass của Cha Thơm
Cha Thúy vừa cho tôi biết tin sáng hôm nay.
Thánh Lễ cầu hồn đã được cử hành hôm qua 10am Thứ Năm (USA) = 11pm thứ Năm VN)
Hưởng

Ảnh từ Cha Mark Hưởng (Úc) gởi về sáng nay 22.05.2020

Những hình ảnh đã đăng từ mấy bữa trước…

Lúc mới tới Đài Loan, cùng các thầy quy tụ học tiếng Tàu
từ fb của một người bên Đài Loan

Ảnh tư liệu của Quán Ven Đường

San Antonio, Texas khoảng giữa năm 2016. (Ảnh Út Luôn)

San Antonio, Texas khoảng giữa năm 2016. (Ảnh Út Luôn)

Tưởng niệm người bạn xưa (ảnh từ FB Lê Trí Dũng)

Tưởng niệm người bạn xưa (ảnh từ FB Lê Trí Dũng)

Ảnh từ Dom. Nguyễn Toàn Đông

ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

(Ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

(Ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

(Ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

TCV P. Minh Vĩnh Long (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

TCV P. Minh Vĩnh Long (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

Liên toán Hổ 1969 TCV P. Minh (ảnh tư liệu của Quán Ven Đường)

Tưởng niệm:

Chào bh,
45 năm trước những ngày cuối tháng 4, lầu 3, giảng đường 4 Đại học Văn Khoa, ảnh ngồi ngó về hướng Dinh Độc Lập, lúc đó Nguyễn Thành Trung bỏ bom, ảnh vẫn ôn lại tiếng Phạn (sanscrit)… bây giờ thì vĩnh viễn ra đi rồi. Rip Phêrô Nguyễn Văn Thơm. In paradiso. Dương Hùng Tính (Anh quốc)