Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Phêrô Nguyễn Huệ (Trà Vinh)

Cựu Philipphê Minh lớp 67

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

ANH PHÊRÔ NGUYỄN HUỆ

Cựu P. Minh Vĩnh Long Lớp 67 – Trà Vinh
Sinh năm 1956. Hưởng thọ 68 tuổi.

Được Chúa gọi về vào lúc 04 giờ 50, ngày 08.01.2024
Tẩn liệm 15 giờ ngày 08.01.2024
Lễ An Táng 8 giờ ngày 10.01.2024 tại Nhà Thờ Bãi Xan.
An táng tại Đất Thánh Họ Đạo Bãi Xan.

Chúng tôi cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin cho linh hồn anh Phêrô sớm về nơi chốn nghỉ ngơi đời đời.

Thành kính phân ưu với tang quyến.

TM. Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button