Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Maria Ngô Thị Khỏe, thân mẫu anh Mai (Bãi Xan)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Chúng tôi vừa nhận tin:

BÀ MARIA NGÔ THỊ KHỎE

Thọ 84 tuổi

Thân mẫu anh Nguyễn Văn Mai
Cựu Philipphê Minh lớp 67

Bác Maria đã được Chúa gọi về
vào lúc 23 giờ 10, ngày 02.06.2021.
Thánh Lễ An Táng vào lúc 8 giờ ngày 05.06.2021
tại Nhà Thờ Bãi Xan, Trà Vinh.
Sau đó, an táng tại Đất Thánh Bãi Xan.

Thông báo đến anh em gần xa.
Hãy góp lời cầu nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn
bác Maria về chốn nghỉ ngơi đời đời.
Chân thành báo tin và phân ưu cùng gia đình anh Mai.

Tm. Anh em Cựu Philipphê Minh lớp 67
Lâm Hữu Tài


Bài liên quan

Back to top button