Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Cố Maria Trần Thị Mãi | GP. Mỹ Tho

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Bà cố MARIA TRẦN THỊ MÃI

  • Thân mẫu Thầy Stêphanô Đặng Văn Hở,
    nguyên giám thị Chủng viện Gioan XXIII năm 69
  • Thân mẫu Cha Phêrô Đặng Văn Đâu lớp 65,
    Cha sở Giáo xứ Tân Đông, Long An
  • Thân mẫu Đăng Văn Đó lớp 68

Được Chúa gọi về  lúc 18g30 ngày 30.4.2021

Hưởng thọ 99 tuổi.

Thánh lễ An táng cử hành lúc 9 g 30,
ngày Thứ Ba 04.5.2021

tại nhà thờ Giáo xứ Hiệp Hòa, Long An.

Anh em Cựu chủng sinh Gioan XXIII
xin gởi lời phân ưu đến Cha Phêrô Đâu và tang quyến.
Xin Chúa thương linh hồn Bà Cố Maria.

Tm. Ban Đại Diện Gioan 23

Jac. Dương Tiến Dũng

Bài liên quan

Back to top button