Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Martha Trịnh Thị Hưởng

an_crown04-2aCÁO PHÓ

BÀ MARTHA TRỊNH THỊ HƯỞNG

Thân mẫu của Anh Lê Văn Lễ (Philippe Minh 57)
Cô của Cha Antôn Lê Văn Khấn (Philippe Minh 67)

Bà Martha đã được Chúa gọi về
Vào lúc 23 giờ 25 ngày 07.09.2019 tại Rạch Dầu.
Hưởng thọ 96 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 4 giờ 30 ngày 10.09.2019
tại Nhà Thờ Rạch Dầu.

Thông báo đến anh em trong và ngoài nước,
để chia sẻ sự mất mát nầy với gia đình anh Lễ.
Anh em hiệp thông giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm đưa lình hồn Martha về nơi an nghỉ đời đời.

ĐD. Philippe Minh tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn

Bài liên quan

Back to top button