Café To GoQuán ven đường

Một lời cầu nguyện cho Cha GB. Dương Văn Oai

Quán Ven Đường: Để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha GB. Dương Văn Oai, xin gởi đến các bạn một vài hình ảnh trong dịp mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha tại họ đạo Cái Tắc, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vào ngày 29 tháng 8 năm 2012.
Xin Chúa sớm rước linh hồn Cha về nơi an nghỉ đời đời.

Ảnh trên chụp trong ngày lễ Tạ Ơn của Đức Cha Phêrô Hai tại họ Thạnh Phú, Bến Tre.

Ảnh Zắc Dũng
Đưa bài: NguoiAnGiang

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button