Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông Vincentê Nguyễn Văn Biển (Bến Dinh)

REQUIESCAT IN PACE

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Cánh Đồng Truyền Giáo trân trọng báo tin:

ÔNG VINCENTÊ NGUYỄN VĂN BIỂN

Thân phụ Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ ngày 03.07.2023.
Hưởng thọ 80 tuổi.

Tẩn liệm: 15 giờ. Thứ Ba 04.07.2023
Thánh Lễ An Táng: 9 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 07.07.2023,
tại Nhà thờ Bến Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
An nghỉ: Đất Thánh giáo xứ Bến Dinh.

Chúng tôi cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin Chúa sớm đưa linh hồn ông Vincentê
về nơi an nghỉ đời đời.

Canhdongtruyengiao.net

Bài liên quan

Back to top button