Café To GoQuán ven đường

RIP | Phêrô Nguyễn Văn Hiền (cựu P. Minh 64 & cựu XBVL 73)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gifTIN BUỒN

Nhóm AHPM Sài Gòn báo tin:

ANH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN

(Hiền Dì Bảy – Cái Mơn)
Cựu P. Minh 64 – Cựu XBVL 73

Được Chúa gọi về lúc 8 giờ 15’ ngày 04.02.2021

Hưởng thọ 69 tuổi.

Thứ Bảy, ngày 06.02.2021
05g00 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Cái Mơn
An táng tại Đất Thánh (Lộ Đất) Cái Mơn

Trân trọng kính báo cho anh em gần xa.
Chúng tôi xin chia sẻ sự mất mát nầy với gia đình anh Hiền
và cùng hiệp thông xin Chúa sớm rước linh hồn anh
về nơi thanh nhàn đời đời.

TM. Nhóm AHPM Vĩnh Long tại Sài Gòn

Nicolas Phan Văn Hồng

Ảnh chụp khoảng năm 1967 tại Tiểu Chủng Viện Philipphê Minh
Phêrô Nguyễn Văn Hiền (vòng tròn xanh)

Bài liên quan

Back to top button