Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến: Nhà Thờ Đức Bà – Thứ Bảy | 15.08.2020 | Đức Mẹ hồn xác lên trời

Thánh Lễ trực tuyến: ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI
do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự,
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy ngày 15-08-2020
tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

 

Bài liên quan

Back to top button