Café đenQuán ven đường

Thánh lễ trực tuyến – Thứ Năm tuần 2 Phục sinh vào lúc 5g30 sáng ngày 23.4.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh
Cử hành lúc 5g30 sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button