Thư mời Họp Mặt Thường Niên lần 20 của CCS P. Minh Vĩnh Long

logo-ccspminh

THƯ MỜI

Kính mời Quí Cha, Anh em CCS P. Minh Vĩnh Long,
Quí Phu nhân CCSVL về dự Họp Mặt Thường Niên lần thứ 20:
– Địa điểm: Chủng viện Vĩnh Long.
– Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 14 giờ
Ngày Thứ Bảy 08.07.2017.

TM BĐD CCSVL
Lâm Hữu Tài