Tin buồn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống – GP Phan Thiết

an_crown04-2a

Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống được Chúa gọi về lúc 8 giờ sáng nay 1.3.2017.
Hưởng thọ 65 tuổi.

tieu-su-duc-giam-muc-giuse-vu-duy-thong

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết

  Khẩu hiệu: «Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

– 02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.

– 26-10-1985 : Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.

– 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.

– 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.

– 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

– 1993-1998 : Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.

– 1998-2001 : Giáo sư ÐCV Thánh Giuse, Sàigòn.

– 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sàigòn, hiệu tòa Tortiboli.

– 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sàigòn.

Chủ phong: ĐTGM. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. Bùi Tuần và ĐGM. Ngô Quang Kiệt.

– 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết.

– 3-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống được cử hành vào lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

01.03.2017: Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống được Chúa gọi về lúc 8 giờ sáng nay 1.3.2017. Hưởng thọ 65 tuổi.