Phaolô Võ Công Nam, Chủ Tịch HĐMV Giáo Xứ Thiên Thần

Quán Ven Đường: Thêm một chút sắc màu vào tiểu sử anh Phaolô Võ Công Nam: Anh là Chủ Tịch HĐMV Giáo xứ Thiên Thần, quận 2, TP.HCM (nhiệm kỳ 2020-2024). Cũng xin nói thêm, anh Võ Công Nam có người em là Linh Mục Võ Công Tiến. Cha Tiến là Cha Tổng Đại Diện giáo phận Bà Rịa.

Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Antôn xin thông báo:

Ông Phaolô Võ Công Nam, sinh năm 1953, Chủ Tịch HĐMV Giáo Xứ Thiên Thần, được Chúa thương gọi về lúc 17g15 ngày 04/08/2020.

  • Thứ Ba ngày 04/08/2020 21g Nghi Thức Nhập Quan và Phát Tang
  • Thứ Tư ngày 05/08/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • Thứ Năm ngày 06/08/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • Thứ Sáu ngày 07/08/2020
  • 5g15 Nghi Thức Động Quan, Di Quan
  • 6g00 Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Thiên Thần

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

https://www.thienthan.info/wp-content/uploads/2020/08/IMG_2806.jpg

Vài hình ảnh anh Phaolô Võ Công Nam tuyên thệ vào HĐMV
Giáo xứ Thiên Thần – Ngày 01.01.2020

Trích từ  https://www.thienthan.info/

Xem bài liên quan: