Chúa Lên Trời | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
(Mt.28,16-29)
****

CHÚA LÊN TRỜI

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18  Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

SUY NIỆM

CHÚA LÊN TRỜI

1. Chúa Giê-su về trời

Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở cùng loài người.

“Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. (Lc 1, 26 – 38)

Khi hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, “Mọi sự đã hoàn tất (Ga 19, 30), Chúa Giê-su đã về trời.

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống” (Ga 3,13).

2. Người trần thế có được lên trời với Chúa không ?

Chúa Giê-su thăng thiên, lên trời, vì Ngài là Thiên Chúa từ trời xuống. Chúa Giê-su khẳng định “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống” (Ga 3,13).

Vậy, người phàm “không phải từ trời xuống” có “được lên trời” không?

Người trần thế chắc chắn được lên trời vì người phàm được tạo dựng theo hình ảnh Thiên  Chúa, và nhận sức sống từ Thiên Chúa.

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, (St.1,27)

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St.2,7)

Nhưng con người đã phạm tội, nên đã mất sự sống từ Thiên Chúa, mất sự sống đời đời.

Thật là hồng ân vô biên, nhờ tình Chúa bao la vẫn luôn yêu thương con người, Thiên Chúa đã ban Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-su, đến làm của lễ hy sinh dâng lên Chúa Cha để xóa tội trần gian.

“Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, Tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ(Is 53,10-12);

Điều con người phải thực hiện đó là Tin Vào Chúa Giê-su Ki-tô.

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).

3. Người trần thế từ Thăng Hoa đến Thăng Thiên

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-6)

Sự sống con người không tồn tại vĩnh hằng trong trần thế mỏng manh này.

Sự sống con người không tầm thường như loài cỏ cây sinh vật.

Sự sống con người không chìm đắm trong những thứ giá trị là đà thấp hèn trên mặt đất.

Sự sống con người phải không ngừng Thăng Hoa, vươn lên cao cả, xứng với địa vị là con cái Thiên Chúa. “Lạy Cha chúng con ở trên trời”.

Thăng Hoa để xây dựng một thế giới trần thế tốt đẹp, và cùng hướng về một thế giới thánh thiện hạnh phúc viên mãn trọn đầy ngập tràn tình yêu Thiên Chúa.

Con đường từ Thăng Hoa ở trần gian đến Thăng Thiên “Nước Trời” được chính Chúa Giê-su chỉ dạy qua 8 Mối Phúc Thật:

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thayai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt.5,1-11).

4. Một thế giới được hạnh phúc thăng thiên

Chúa Giê-su về trời, nhưng Giáo Huấn Tình Yêu của Ngài chưa lan tràn thế giới.

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).

Ngài muốn Giáo Hội của Ngài, khởi đầu từ nhóm 12 Tông Đồ, dấn thân đem Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. (Mt.28,19).

Một thế giới tình yêu ở cõi tạm trần gian này và thế giới vĩnh hằng trong vinh quang Thiên Chúa ở “Nước Trời”.

Tất cả chỉ là một trong ý định Thiên Chúa.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” (Mt 6, 7-15)

Vì, dù trần gian hay cõi trời, Thiên Đàng là có Chúa ở cùng ta

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt.28,20).

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG