Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Làng Bê-ta-ni-a
Có La-da-rô, Maria, Mat-ta
Lâu lâu Chúa ghé qua nhà
Dừng chân, cơm nước, đi xa giảng truyền

Rằng La-da-rô, bạn hiền
Lâm cơn bạo bệnh “Thầy liền tới ngay!”
Lân la nán lại đôi ngày
Không đến nỗi chết, nhưng bày quyền năng
Tới làng Chúa đến mộ phần
Cho lăn tảng đá, tiến gần hô to:
“Ladarô! Ra khỏi mồ cho!
Người chết chổi dậy! Dân lo hoảng hồn!
Phục sinh kẻ chết tiếng đồn
Chúa là sự sống, linh hồn trường sinh
Cho con vững một niềm tin:
Thiên Chúa quyền phép phục sinh muôn người.
Amen

Tiếp theo,
Xin mời thưởng thức XIN CHA CHUYỂN CẦU số 9 và 14
Những tường thuật rất thật và rất chân tình vể Cha Px. TBD.
Lm. Phêrô Trần thế Tuyên