Hoa quả của lòng sám hối | Jer. Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A (04.12.2016)
[Is 11,1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3,1-12]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón rước Thiên Chúa vào trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. Cũng có nghĩa là thời gian của sám hối và hoán cải. Nói một cách tích cực thì Mùa Vọng là thời gian sinh hoa kết quả thánh thiện để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Vì chưng trong tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta cũng giống như dân Ít-ra-en thời I-sai-a hay thời Gio-an Tẩy Giả và thời Thánh Phao-lô là những con người đầy thiếu sót, lỗi phạm và bất trung đối với Thiên Chúa.

Vậy thì mỗi người hãy đặt mình trước mặt Chúa và hãy chăm chú lắng nghe Lời Người để biết mình phải làm gì hầu sinh hoa thơm trái ngọt đẹp lòng Thiên Chúa.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 11,1-10):
Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng

1 Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 2 Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. 3 Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, 4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. 5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. 6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. 7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. 8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. 9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. 10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Rm 15, 4-9):
Đức Ki-tô cứu độ hết mọi người

4 Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. 5 Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi. 6 Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  7 Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. 8 Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Ki-tô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. 9 Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 3,1-12):
Anh em hãy xám hối vì Nước Trời đã đến gần

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa là:

* Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã phái vị minh quân (vua thông sáng) đến để cai trị dân và thiết lập một nền hòa bình đích thực và trường cửu giữa người với người, giữa dân với dân. Đấng ấy từ dòng dõi Đa-vit, vì thế đuợc gọi là chồi non của Gie-sê.

* Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã sai Chúa Giê-su Ki-tô đến cứu dân và đã sai Gio-an Tẩy Giả đến trước để dọn đường cho Chúa Cứu Thế bằng việc kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và làm phép rửa cho họ.

* Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã đón nhận chúng ta trong Con của Người là Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng ta được thứ tha và làm vinh danh Chúa bằng lời chúc tụng và đời sống bác ái huynh đệ.

3.2 Sứ Điệp hay Giáo Huấn của Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

– Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa là:

“Sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với

– Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, Quan Phòng và là Chúa Tể Lịch Sử Cứu Độ,

– Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi.

Sống với Chúa bằng tâm tình biết ơn, tùng phục, khiêm cung và không ngừng hoán cải.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa SINH HOA THƠM TRÁI NGỌT.

Cụ thể là:

(a) Tìm kiếm và hiểu biết Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn, bằng cách siêng năng lắng nghe Lời Chúa, liên lỉ cầu nguyện và tích cực sống đức Ái (Bài đọc 1).

Nói cách cụ thể hơn là tăng cường mối tương quan chiều dọc của đời sống tâm linh. Tương quan chiều dọc là tương quan giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Tương quan ấy chỉ được tăng cường khi chúng ta dành thời gian, công sức và tâm trí cho việc học hỏi Lời Chúa, nghe giảng, đọc sách thiêng liêng và thần học, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa v.v…

(b) Đồng tâm nhất trí với những người trong cộng đoàn, chấp nhận mọi người chung quanh vì mọi người đều là con cái của Chúa và đều được Chúa cứu chuộc như mình (Bài đọc 2).

Nói cách cụ thể hơn là tăng cường mối tương quan chiều ngang của đời sống tâm linh. Tương quan chiều ngang là tương quan giữa mỗi người chúng ta với những người xung quanh, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Tương quan ấy chỉ được tăng cường khi chúng ta quan tâm và quý trọng những người chúng ta gặp và giúp đỡ những người ấy, nhất là những người nghèo và kém may mắn.

(c) Khiêm nhường, hoán cải và chịu Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giê-su Ki-tô để nên tạo vật mới, sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí (Bài Phúc Âm).

Nói cách cụ thể hơn là tăng cường và đào sâu đời sống tâm linh nội tại của cá nhân mình, bằng lối sống khiêm nhường, hoán cải để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dậy dỗ.

Mỗi người thử kiểm điểm xem mình đã và đang sống như thế nào trước các đòi hỏi trên?

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế gian này, được ơn khát khao và tìm kiếm Thiên Chúa là Cha yêu thương và quyền năng.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương của Chúa Ki-tô là Hội Thánh.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người sinh nhiều hoa thơm trái ngọt của Chúa Thánh Thần và làm cho giáo xứ được nên phong phú về mặt thiêng liêng.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người, nhất là các Ki-tô hữu, sống khô khan tội lỗi, để họ sớm được ơn hoán cải mà trở về với Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Ngày 25 tháng 11 năm 2016