Nhiều tác giảSuy niệm

Nếp sống của người được sai đi | Thứ Năm 07.07.2022 | Damiano ofm.

  Nếp sống của người được sai đi
Thứ Năm 07.07.2022
Mt.10,7-15

(7) Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. (8) Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (9) Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. (10) Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

(11) “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. (12) Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. (13) Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. (14) Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. (15) Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. (16) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

___________

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đề cập đến nhiệm vụ của người thừa sai: chữa bệnh, trừ quỉ, đến hành trang của người thừa sai không vàng bạc, không tiền túi, đến nội dung của sứ điệp, đó là sự bình an.

Khi Chúa Giêsu dặn các môn đệ được sai đi với hành trang là sự nghèo khó, phải chăng Chúa muốn nói: sự hiện diện của Nước Trời phải được chứng minh bằng chính nếp sống của người được sai đi.

Nếp sống của người được sai đi :

Nghèo khó, đơn gỉản về nếp sống (c.9-10) và siêu thoát về tình cảm nhân loại (c.ll).

Có vậy, với tâm hồn tự do, không lệ thuộc, không bám trụ, người thừa sai luôn ở trong tư thế lữ hành, mang bình an, tức là sự sống mới cho mọi người thiện chí.

Thợ thì được nuôi ăn:

Chúa dặn một mặt, các môn đệ được sai đi, hãy đặt tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, mặt khác Chúa nói tới nhiệm vụ của cộng đoàn phải lo phương tiện sống và hoạt động cho họ.

Câu kết của bài Tin Mừng hôm nay nói về những người không chịu đón nhận Tin Mừng, làm tôi không yên tâm cho lắm: Ngày phán xét, đất Xôđôm và Gô mô ra còn được xử khoan dung hơn nhà đó. Xôđôm và Gômôra là hai thành bị lửa trời thiêu rụi vì tội lỗi. Khi tôi nghĩ lại, mình đã nghe lời Chúa rất nhiều, nhưng hình như mình chẳng tiếp nhận vì chưa thay đổi được bao nhiêu. Chúa sẽ xét xử tôi như thế nào đây? Một lời cảnh cáo đáng cho mọi Kitô hữu suy nghĩ để sống lời Chúa quyết tâm hơn.

Damiano ofm

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button