hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Back to top button