Café đenTin Giáo Hội hoàn vũTin tức

Caritas nêu lên tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Phụ nữ

https://lh5.googleusercontent.com/oL3owY5BS70SUW4L67ZCv6ZAIhzdhTr8MlyMBFr7y8iC39VLj1DLE0Jh4JDOWUdqa3ib7_aMqfrC4LCI7US7y6FNnqGF3t6u_A93RydiLUj2TOD1B13et2hxZ1nFEPlsPEQ1mIDY
Nhóm Caritas phân phát lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi Ebola bên ngoài nhà thờ trong thị trấn Marabo, DRC. Photo By Tommy Trenchard/Caritas

Thông cáo của ông Aloysius John, Tổng Thư ký của Caritas Quốc tế

07 tháng Ba, 2020 18:50
ZENIT STAFF

Trong ngày quan trọng dành riêng để tôn vinh sự đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới, chúng tôi khẳng định cam kết của mình về vai trò của người phụ nữ như là những người lãnh đạo trong Liên minh của chúng tôi.

Caritas Quốc tế coi trọng phụ nữ, tiếng nói và sự cống hiến của họ trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống trong xã hội, trong Giáo hội và trong Caritas.

Ngày Quốc tế Phụ nữ là một cơ hội để nâng cao ý thức về sự cống hiến đặc biệt của phụ nữ, tính cần thiết phải hành động để thúc đẩy phẩm giá và giá trị bình đẳng của họ, và để nhắc lại sự vững tin của chúng tôi rằng phụ nữ có sự đóng góp vô cùng giá trị cho đời sống xã hội chúng ta trong tất cả mọi chiều kích của nó.

Là người tín hữu, chúng ta được trao phó sứ mạng làm chứng tá tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại, và đó là công việc của Caritas. Chúng tôi cùng bình đẳng giá trị là những người nam và nữ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và chúng tôi cùng đang trên hành trình trên dương thế tiến về Nước Trời, noi theo con đường của Chúa Giê-su và được soi sáng bởi Lời của Ngài, sứ vụ, sự khổ nạn, và Phục sinh của Ngài.

Trong Tin mừng, chúng ta nhìn thấy cách thức các người phụ nữ góp phần trong sứ vụ của Chúa Giê-su, cách họ đi theo Ngài khi Ngài đi qua các thị trấn và làng mạc rao giảng và công bố tin mừng của nước Thiên Chúa, chữa lành các bệnh nhân, cho kẻ đói ăn và kêu gọi công bằng cho tất cả mọi người. “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ … Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, … bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ” (Lc 8:1-5). Chúa Giê-su có một thái độ rất ý tứ với những người phụ nữ và một số người, như Ma-ri-a và Mác-ta, rất gần gũi với Ngài.

Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta thấy cách đón nhận những người phụ nữ như là các môn đệ bình đẳng với những người anh em của họ. Câu chuyện Thương khó và Phục sinh kể lại cách thức các phụ nữ đồng hành với Chúa chịu đau khổ trên con đường thập giá và tới cái chết của Ngài. Thông điệp Phục sinh của Ngài, đó là “Niềm tin vào Sự sống chiến thắng sự chết,” được tỏ lộ đầu tiên cho những người phụ nữ, sau đó họ đã đi loan báo cho các Tông đồ!

https://lh3.googleusercontent.com/eBtC7mJH_0VFNI7i1bN172_qhK7u6ba65dyOwTV2TfewWoTP0OW98qf95GBU_VzDHvy0u2-6IlYRDUq24ge4fy-AnJX4Mdm_Nnu9i2zjcm4ilpymUqxTMVhdb1a1MuBu8-v49AVH

Những phụ nữ nông dân trong hội chợ nông nghiệp Bozoum do Caritas
tài trợ ở Caritas Cộng hòa Trung phi. Photo by Gazzera / Caritas Bozoum

Năm nay, Caritas Quốc tế sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò quan trọng mà người phụ nữ nắm giữ trong mạng lưới. Đại Hội đồng chung 2019 đã công nhận trọn vẹn những đóng góp xuất sắc của phụ nữ cho Liên minh và kết luận rằng Caritas Quốc tế phải làm việc nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn nữa với phụ nữ bằng cách gia tăng sự hiện diện của họ trong công tác quản trị.

Đại Hội đồng cũng lưu ý rằng Liên minh Caritas sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ nữ nắm giữ các vai trò lãnh đạo.

Trong ngày này, tôi xin cảm ơn họ vì vai trò họ thể hiện trong xã hội chúng ta, là những người chuyên môn trong Caritas, trong Giáo hội, cùng với các vai trò của họ là con người và là những người mẹ, những nhà giáo dục đầu đời cho con cái của họ, là tương lai của xã hội chúng ta.

Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/3/2020]

 

Bài liên quan

Back to top button