Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục đã qua đời

Vatican | Tiếng Việt

Trưa ngày 04.11.2016 Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Đức Hồng Y và Đức Giám Mục qua đời trong 12 tháng qua.