Thánh lễ Tạ Ơn mừng 50 năm Cursillo hiện diện tại Sài Gòn

Antôn Lê Tân

Chiều 18.1.2015, ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Sài Gòn, đã chủ tế thánh lễ Tạ ơn mừng 50 năm phong trào Cursillo hiện diện tại Việt Nam.

Trong phần giảng lễ, sau khi chia sẻ về nội dung và bài học từ các Bài Đọc trong thánh lễ, Đức TGM đã bày tỏ niềm vui mừng phong trào Cursillo đã mời gọi được khá nhiều tín hữu để phát triển tình bạn hữu với Chúa Kitô, phát triển tình bạn hữu với nhau nhằm thánh hóa các môi trường XH.

Trước thánh lễ, mọi người đã gặp gỡ nhau để cùng nghe những chia sẻ về thời điểm và những con người chứng nhân đã đưa PT Cursillo đến Tgp Sài Gòn.

Được biết, khoảng năm 1967 đã có những khóa 3 ngày Cursillo bằng tiếng Việt ở Sài Gòn, trước đó có một số khóa bằng tiếng Anh. Sau năm 1975 Phong trào bị gián đoạn một thời gian cho đến năm 2009 được sự khích lệ từ giáo quyền và sự trợ giúp của anh em Cursillo VN hải ngoại, các khóa 3 ngày tiếp tục được mở lại tại Sài Gòn.

IMG_0004 IMG_0027 IMG_0070 IMG_0072 IMG_0091 IMG_0103 IMG_0105 IMG_0126 IMG_0134 IMG_0144 IMG_0167 IMG_0174 IMG_0175 IMG_0178 IMG_0187 IMG_0191 IMG_0197 IMG_0210 IMG_0218 IMG_0238 IMG_0240 IMG_0242 IMG_0252 IMG_0268 IMG_0271 IMG_0290 IMG_0293

 

Antôn Lê Tân