Ý cầu nguyện Tháng Tám của Đức Thánh Cha cho các gia đình, trường học và sự phát triển con người

https://lh5.googleusercontent.com/24Fb2GlthX9ZJS1yFndAnedf05vUe5MisQTWKif65FT8lnkqrepukDCl3Ud84USmgpAVYkd1VEA_JuNxr8UzzVf4HQ5_m4W8WugtuaAPgqOT7b8JAtzRadx0U_RtUXFH0e3J9kMa
Vatican Media Screenshot

Cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng thể hiện rõ hơn là “những trường học cho sự phát triển con người.”

05 tháng Tám, 2019 15:37

JIM FAIR

Ngày 1 tháng Tám, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico phát hành một thông điệp video kèm theo ý chỉ cầu nguyện cho Tháng Năm, và ý chỉ cho tháng này là về Gia đình, Trường học và sự Phát triển Con người: cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng thể hiện rõ hơn là “những trường học cho sự phát triển con người.”

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Hội Tông đồ Cầu nguyện của Đức Giáo hoàng phát triển sáng kiến “Video Giáo hoàng” để hỗ trợ cho sự phổ biến toàn cầu về những ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách đố nhân loại đang phải đối mặt.

Dưới đây là toàn văn video Tháng Tám của Đức Thánh Cha:

Có thể vượt qua những chia rẽ về sắc tộc, ngôn ngữ, và bộ lạc ở Châu Phi bằng cách thúc đẩy tình hiệp nhất trong sự đa dạng.

Cha xin cảm ơn các nữ tu, các linh mục, giáo dân, và các nhà thừa sai vì công cuộc của họ để xây dựng sự đối thoại và hòa giải giữa các khu vực khác nhau của xã hội Châu Phi.

Trong tháng này chúng ta hãy cầu xin rằng Giáo hội ở Châu Phi, qua cam kết của các thành viên của mình, có thể trở nên hạt giống của sự hiệp nhất giữa các dân tộc của châu lục và là một dấu chỉ hy vọng cho châu lục này.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/8/2019]