Thứ Hai, 06 Tháng Bảy 2020

Lưu trữ hàng ngày: 13 Tháng Chín, 2019

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Hết Hạn – BS. Hồ Ngọc Minh

Nhiều lần, bệnh nhân của tôi rất quan tâm, lo ngại về việc thuốc “hết hạn”, quá “đát”, cho dù trên lọ thuốc ghi...