Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, TV.103

Thánh Vịnh hôm nay dâng lời tán tụng những kỳ công của Thiên Chúa và nhắc bảo ta đừng bao giờ quên rằng “hơi thở” của Thiên Chúa, tức là Thánh Thần của Người, ban sự sống và quan phòng muôn loài. Phụng vụ cũng tường thuật việc Đức Giêsu phục sinh thổi hơi vào các tông đồ và bảo các ông “nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Qua bí tích rửa tội và thêm sức chúng ta cũng được ”nhận lấy Thánh Thần”. Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống của Thiên Chúa, là nhận lấy tinh thần của Thiên Chúa. Tinh thần và sức sống của Thiên Chúa là đức Ái. Vì thế sống đức Ái là sống trong Thánh Thần. Thật vậy! Chỉ có yêu thương mới làm cho con người sống và phát triển thực sự. Chỉ có yêu thương mới làm cho con người hoán cải và canh tân không ngừng. Sống đức Ái là ”tiếng nói” làm vui lòng Thiên Chúa hơn tất cả, đồng thời cũng làm ta luôn ”hân hoan trong Chúa”. Vậy, chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Bài liên quan

Back to top button