Cánh Đồng Cò

Cánh Đồng Cò

Trời xanh cao vời vợi. Ruộng lúa xanh bao la. Hàng ngàn cánh cò trắng ngập đầy bầu trời và đồng ruộng tạo thành bức tranh miền quê tuyệt đẹp…

 

Canhdongtruyengiao.net