GX An LongPhóng sự

Cha sở mới Giáo xứ Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) 07.07.2017

Cha sở mới Giáo xứ Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) 07.07.2017

Bạn có thể xem Video này ở Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

Bài liên quan

Back to top button