GX An LongPhóng sự

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm thăm Cha Giuse Lê Quan Trung 06.05.2019

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm thăm Cha Giuse Lê Quan Trung 06.05.2019

Bài liên quan

Back to top button