Dừng Chân Cuối Tuần 08.10.16. Vùng Trời Kỷ Niệm

Dừng Chân Cuối Tuần 08.10.16. Vùng Trời Kỷ Niệm

Đây là những giây phút của “Cõi Riêng Tư”. Nếu bạn có thời gian nhàn rỗi, mời bạn “Dừng Chân Cuối Tuần” để thả hồn theo “một chút suy tư”…
DỪNG CHÂN CUỐI TUẦN, chia sẻ lần thứ sáu ngày 08.10.2016, với chủ đề: Vùng Trời Kỷ Niệm. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.