GX An LongPhóng sự

Giáo xứ An Long xây dựng Đài Thánh Giuse 11.05.2017

Giáo xứ An Long xây dựng Đài Thánh Giuse 11.05.2017

Bạn có thể vào trực tiếp Địa Chỉ:
youtube.com/user/nvtieng
để xem những Video xuất bản từ An Long.

Bài liên quan

Back to top button