GX An LongPhóng sự

Lễ Giỗ lần thứ I Cha Adrien VILLARD 28.07.2017 | Video

Lễ Giỗ lần thứ I Cha Adrien VILLARD 28.07.2017 | Video

Cha Adrien VILLARD,
Cha Giáo Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long trước 1975,

Lễ Giỗ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho 28.07.2017.

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

 

Bài liên quan

Back to top button