Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo phận Mỹ Tho 18.11.2016

Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo phận Mỹ Tho 18.11.2016