GX An LongPhóng sự

Lm. Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt nhận nhiệm sở Gx. Vàm Kinh 24.07.2018.

Lm. Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt nhận nhiệm sở Gx. Vàm Kinh 24.07.2018.

 

Bài liên quan

Back to top button