GX An LongPhóng sự

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Giacôbê Hà Văn Xung, Cha sở Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Giacôbê Hà Văn Xung, Cha sở Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

Bài liên quan

Back to top button