Quý Thầy Khóa XV ĐCV. Giuse Sài Gòn họp mặt tại An Long 02.10.2019 (1)