GX An LongTin tức Giáo xứ

Thánh lễ cầu hồn cho bà Têrêsa tại Nhà Thờ An Long sáng ngày 2.10.2020

Tâm Lê & Zắc Dũng

Sáng ngày 2.10.2020, Thánh Lễ Cầu Hồn cho bà Têrêsa, thần mẫu Cha Antôn Tiếng đã được cử hành tại tầng hầm Nhà Thờ An Long. Cha Marcel Trần Văn Tốt chủ sự Thánh Lễ đồng tế của quí Cha liên hạt. Đông đảo giáo dân giáo xứ An Long và các giáo xứ lân cận đã đến hiệp thông dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa.

Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng giảng lễ

Từ trái qua: Cha Giuse Lê Quan Trung, Cha Phêrô Nguyễn Văn Bé,
Cha Marcel Trần Văn Tốt, Cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân.

Từ trái qua: Cha Marcel Trần Văn Tốt,
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Cha Henri Nguyễn Văn Ký

QUÍ CHA VÀ HỘI DOANH NHÂN CÔNG GIÁO MỸ THO

Cha Giacôbê Hà Văn Xung (Nhà Thờ Chánh Tòa), đại diện Doanh Nhân Công Giáo Mỹ Tho, Cha Phêrô Phạm Bá Đương (Tòa Giám Mục Mỹ Tho), Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh (giáo xứ Đông Hòa) viếng xác Bà Têrêsa và phân ưu cùng Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng và tang quyến.

Đặng Văn Ấu (cựu XBVL 74)

Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Cha Antôn cảm ơn Quí Cha và Hội Doanh Nhân Công GIáo Mỹ Tho

Cha Phêrô Nguyễn Thái Ngọc

Zắc Dũng (Gioan XXIII Mỹ Tho)

Bài liên quan

Back to top button