GX An LongPhóng sự

Cha sở mới Giáo xứ Thánh Tâm (Đồng Tháp)

Cha sở mới Giáo xứ Thánh Tâm (Đồng Tháp)

Các bạn có thể xem Video này ở Địa Chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

Bài liên quan

Back to top button