GX An LongTin tức Giáo xứ

Thiếu nhi An Long dâng lễ cầu cho Bà cố Têrêsa 02.10.2020

Sáu giờ chiều ngày Thứ Sáu 2.10.2020, khoảng 300 thiếu nhi giáo xứ An Long đã viếng xác và tham dự lễ cầu hồn cho Bà Cố Têrêsa. Thánh lễ do Cha Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt chủ sự. Cha Phó Phêrô Lê Hồng Đức cùng đồng tế.

Cha Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt

Cha Phó Phêrô Lê Hồng Đức

Cha chủ sự giảng lễ cho các em thiếu nhi

Ca đoàn

Thầy giúp xứ Gabriel Đặng Hoàng Giang

Bài liên quan

Back to top button