GX An LongTin tức Giáo xứ

Viếng xác và thánh lễ cầu cho linh hồn Têrêsa trưa 2.10.2020

ĐẠI DIỆN CHÁNH QUYỀN VIẾNG XÁC VÀ PHÂN ƯU
—-

THÁNH LỄ CẦU HỒN TRƯA 2.10.2020

Quí Cha từ trái qua: Phêrô Nguyễn Văn Tiễn, Phêrô Nguyễn Văn Trí,
Phêrô Lâm Tấn Phát, GB. Nguyễn Văn Học, Anrê Phạm Ngọc Nhạn.

Cha Phêrô Lâm Tấn Phát chủ sự thánh lễ

Thảo Ngọc đọc thánh thư

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiễn đọc Phúc Âm

Cha Phêrô Lâm Tấn Phát giảng

Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng cám ơn Quí Cha

Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng cám ơn bà con giáo dân

 Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Têrêsa
được lên chốn nghỉ ngơi, hằng sống đời đời.

Bài liên quan

Back to top button