Xuân Gia Đình. Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Xuân Gia Đình. Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng về thăm gia đình ngày Mùng Hai Tết Đinh Dậu 2017