Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 04.11.2019 | Thánh Carôlô Borômêô, Giám Mục

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt Franc Lee

Mời nghe bài Phúc Âm hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 14, 12-14
Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật.
Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Luca.
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-seu để dung bũa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button