Lời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 09.08.2019 | Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Phúc Âm hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mt 16,24-28
Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Mát-thêu.
Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.” Đó là lời Chúa.

THÁNH TÊRÊSA BÊNÊDICTA THÁNH GIÁ
NỮ TU, TỬ ĐẠO

Doswnload File In tại đây hoặc Click vào ảnh dưới

Bài liên quan

Back to top button