Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 25.04.2020 | Thánh sử Marcô

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Mc 16,15-20
Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Ngày ấy, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”. Nói xong, Chúa Giê-su được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.

https://www.learnreligions.com/thmb/drTLgF4z-xmkhtnkMn_Y1dBzkog=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/JohnMark-919859584-6362b28c97e644908cc2fb4e63f6d623.jpg
Thánh sử Marcô

Bài liên quan

Back to top button