Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh 5g30 sáng 13.04.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Mời nghe các bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng   Mt 28,8-15
Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

http://truongbuudiepapt.net/wp-content/uploads/2020/04/1359-Apr-13.gif
Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, các người phụ nữø vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Và kìa Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. Các bà đang đi, thì kìa mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button