Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 09.01.2022 | Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc 1 MP3 tại đây.

Bài đọc 1:  Is 40:1-5,9-11
Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Thiên Chúa phán: Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem và hô lên cho thành: thời phục dịch của thành đã  mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” Có tiếng hô: “Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan Tin Mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu đa rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi!” Kìa Ðức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người này công lao lập đươc, trước mặt Người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con Người ấp ủ vào long, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Đọc 2 MP3 tại đây.

Bài đọc 2:  Tt 2,11-14;3,4-7
Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.
Lời Chúa trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi ông Titô.
Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta bỏ đời sống vô luân và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hang say làm việc thiện. Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta biểu lộ long từ bi và nhân ái của Người, Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki tô, chúng ta được thùa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẩn hy vọng. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng:  Lc 3, 15-16. 21-22
Đức Giêsu chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.” Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,  và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con.” Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/2bRzNqnzZWGLhwdchjqYCr/13de8347c0ba7619c7e5f0dfea517b02/FR-Evangile-Illustre-2016-01-10-2019-01-13.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. (Lc 3, 15-16.21-22)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button