Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | Thứ Bảy Tuần Thánh | Trực tuyến Canh thức Phục Sinh 20g ngày 11.04.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – CANH THỨC PHỤC SINH
Cử hành lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin mừng:   Mt 28,1-10
Người đã trỗi dậy và đi Ga-li-lê trước các ông.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8MVil45adRNdUeWqfMOIh5c3kqYCRhku2CVyUDhCOGEz7jN03T6uXtjYoaPJkFYx7z2ntJJuZAWBKU4Iyoje13ZAXtUknfetUvF644gXGAtXCkCea-qikgl63s9iME3VT0N04VcKAJyqi_8Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu.
Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hoá ra như chết. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Phần các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay”. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Và kìa Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button