Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Chúa Nhật 02 Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

https://youtu.be/-kgefSE8t0Y

Chúa-Nhật-2a-Phục-Sinh_loi-dẫn_2017Cn2PS

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

ps02a_tv117-1 ps02a_tv117-2

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

ps2abc_alleluia_2

Bài liên quan

Back to top button