Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng 01.2018 | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 01/01/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, năm 2018, là ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cũng là ngày lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng ngợi khen chúc tụng Chúa, tôn vinh Mẹ Maria, xin ơn bình an, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa là Chủ thời gian, là Nguồn ơn phước bình an. Trong ngày đầu năm mới này, xin Chúa ban hoà bình cho thế giới chúng con. Xin Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con đặng mọi ơn phước ở đời này, và được sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Chúa phán: “Chúng sẽ kêu cầu Danh Ta trên Dân của Ta, và Ta sẽ ban phước lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là mối phước lành cho mọi dân tộc, nhờ việc cử hành Phụng vụ, và nhờ những hoa trái thánh thiện của Hội Thánh.

2. “Anh em không còn là nô lệ, mà là con Thiên Chúa, là người thừa kế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu noi theo gương Đức Maria: luôn biết lắng nghe, suy gẫm và sống Lời Chúa, trở nên con Chúa và đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời.

3. “Những ai nghe đều ngạc nhiên, còn Maria thì ghi nhớ những điều ấy, và suy niệm trong lòng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thiện chí đều được nghe nói về Đức Giêsu là Chúa Cứu Thế, hiểu biết được thánh ý Chúa, và dám thực hành Lời Chúa.

4. “Các mục đồng trở về nhà, họ tôn vinh Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cảm nghiệm được tình thương và quyền năng của Chúa trong đời sống mình, và cùng với Đức Maria mà cao rao những lời ngợi khen Chúa.

LỄ HIỂN LINH 07/01/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn muốn cứu rỗi mọi người. Trong ngày Chúa Hiển Linh năm xưa, Chúa dùng ánh sáng sao lạ để dẫn đưa Ba Vua tìm đến với Chúa Cứu Thế. Ngày nay, Chúa muốn dùng Hội Thánh như phương tiện để cứu rỗi thế giới. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn cứu rỗi mọi người. Xin biến đổi chúng con nên như những ngôi sao sáng giữa thế gian, để làm cho mọi người tìm gặp Chúa Kitô, mà được ơn cứu rỗi và được gia nhập vào đại gia đình của Chúa trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Chúa phán: “Các con là ánh sáng của trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhờ đời sống đạo đức, luôn trở nên như “ánh sáng” dẫn đưa muôn dân đến thờ lạy Chúa và để giúp họ lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

2. Ba Vua hỏi: “Vua dân Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”. Chúng ta cầu nguyện cho lương dân chưa nhận biết Chúa, nhờ thấy những gương sống đạo của Hội Thánh Chúa, mà tìm đến với Chúa Cứu Thế, để cùng được hưởng ơn cứu chuộc.

3. Ba Vua nói: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người, nên chúng tôi đến thờ lạy Người”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, các cộng đoàn gia đình Công Giáo, các gia đình trẻ, được ơn diễn tả sự hợp nhất trong Chúa Kitô, để làm cho sáng danh Chúa.

4. “Ba Vua lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn biết dùng lời nói, việc làm và đời sống đạo đức của mình, trở nên như những lễ vật để dâng tiến Chúa.

LỄ KÍNH CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 08/01/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Đấng thánh không phạm tội, nhưng phải mang gánh tội trần gian, mặc lấy thân phận của tội nhân. Chúa đến với Gioan xin phép rửa tỏ lòng sám hối thay cho trần gian tội lỗi. Chúng ta hãy xa lánh tội, và hãy hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương sám hối để được ơn tha tội. Xin cho chúng con là những người đã lãnh bí tích Rửa tội, luôn thật lòng sám hối, biết gìn giữ và phát triển những ơn cao trọng của bí tích, và luôn sống xứng đáng là người con của Thiên Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

1. Hội Thánh là cộng đoàn những người đã chịu phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hợp nhất yêu thương nhau, nên như dấu chỉ của đại gia đình những người con Thiên Chúa.

2. Thánh Gioan nói: “Có Đấng quyền thế hơn tôi, Người sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng đời sống gương sáng của mình, mà giới thiệu Chúa Cứu thế cho mọi người đang sống gần mình.

3. Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời mở ra. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sau khi chịu phép Rửa Tội, luôn làm cho mọi sự trong cuộc sống trần gian này, hướng đến hạnh phúc thật trên Nước Trời.

4. Có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong đại gia đình họ đạo chúng ta, luôn yêu thương nhau, luôn đoàn kết với nhau và giúp nhau sống đẹp lòng Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 14/01/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hội Thánh dạy chúng ta biết Chúa Cứu Thế. Hội Thánh hướng dẫn chúng ta đến với Chúa, biến đổi chúng ta nên người môn đệ Chúa, nên con Thiên Chúa và được thông phần sự sống của Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang kêu mời chúng con đến với Chúa, làm môn đệ Chúa, sống với Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con trung thành với ơn gọi làm Kitô-hữu, và dẫn đưa anh chị em chúng con gia nhập vào đại gia đình Nhà Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

1. Thánh Gioan nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, là người giới thiệu cho muôn dân nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng xoá bỏ gánh tội lỗi của trần gian.

2. Nghe Chúa gọi, Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết lắng nghe Lời Chúa mời gọi, và cũng biết mau mắn đáp lại lời Chúa, mà sửa mình trở nên môn đệ của Chúa Kitô.

3. Chúa bảo họ: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến, và ở lại với Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn bền tâm bền chí sống trong gia đình Hội Thánh, hợp nhất một lòng với nhau trong cùng một phép rửa, một đức tin, và một đức mến.

4. Chúa nói với Phêrô: “Con là Simôn, con ông Gioan, con phải được gọi là Phêrô”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta biết nhớ tên thánh của mình, sống trọn bổn phận làm con Chúa, luôn biết thờ phượng và kính mến Chúa.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 21/01/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã khai mở Triều Đại Nước Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta phải sám hối tội lỗi, và phải tin vào Tin Mừng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mở rộng cửa thiên đàng cho chúng ta tiến vào Nhà Chúa. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa không đã bỏ mặc chúng con cho sự dữ thống trị, Chúa đã sai Con Chúa mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin cho chúng con dám vâng giữ Lời Chúa, hầu làm cho nhiều người vui sống đạo Chúa ở đời này, và đời sau được hưởng vinh phước muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. Chúa phán: “Thời kỳ đã mãn, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành sống trong Triều Đại Nước Thiên Chúa, và luôn tích cực góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.

2. Chúa phán: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ xem thấy và cảm nhận các hoạt động của Hội Thánh, mà họ dám hoán cải đời sống bỏ đàng tội lỗi, để học biết giáo lý và tin vào Chúa Kitô.

3. Chúa phán: “Các con hãy đi theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các Kitô-hữu được hợp nhất trọn vẹn với nhau trong Chúa Kitô, được thông phần sự sống của Chúa Kitô, trở nên như một đàn chiên cùng đi theo một Chủ Chiên nhân lành.

4. Chúa phán: “Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng đời sống đạo, việc đọc kinh chung trong gia đình, nên như phương cách giáo dục nhân bản và đức tin.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN 28/01/2018

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Từ khi tội lỗi xuất hiện trong trần gian, thì loài người thường chiều theo quỷ thần. Nhưng khi Đấng Cứu Thế Giêsu đến, Ngài giảng dạy như Đấng có quyền, Ngài khoá miệng lưỡi của quỷ thần, Ngài cứu loài người ra khỏi quyền lực của quỷ thần. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa muốn chúng con đón nhận giáo huấn Đức Kitô, xa lánh ma quỷ. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn miệng lưỡi chúng con biết loan báo Tin Mừng, dám nói những điều đẹp lòng Chúa, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

1. “Ngày sabbát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành giữ ngày Chúa nhật: siêng năng tham dự thánh lễ, học hỏi, giảng dạy và thực hành các giáo huấn của Chúa Kitô.

2. “Mọi người ngạc nhiên về lời dạy của Chúa Giêsu, vì Người dạy như Đấng có uy quyền”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, làm cho mọi người thán phục về đời sống đạo, về cách giáo dục đức tin và nhân phẩm nhân quyền trong gia đình mình.

3. Chúa Giêsu quát mắng quỷ thần: “Hãy câm đi và xuất khỏi người này”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, dưới quyền lực ma quỷ, sớm được Hội Thánh dẫn đưa họ đến với Chúa Giêsu để được ơn giải thoát.

4. “Lập tức, danh tiếng Chúa Giêsu được đồn ra mọi nơi, khắp vùng lân cận”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng nề nếp giáo dục gia đình Công Giáo, mà loan truyền danh Chúa, Đạo Thánh Chúa chiếu sáng khắp nơi.

Bài liên quan

Back to top button