Lời Nguyện Giáo Dân Tháng Năm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng Năm
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (GP. Vĩnh Long)

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 01.05.2016

Cn06Ps-CLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng muốn thông ban sự sống toàn hảo của Chúa cho mọi người. Vì thế Chúa ban Ngôi Hai chịu chết và sống lại để cứu chuộc loài người, Chúa ban Thánh Thần thánh hoá nhân loại. Chúng ta cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Chuộc chúng con, Chúa lại ban Thánh Thần làm Đấng An Ủi – dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con thật lòng tin cậy mến Chúa, cho ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Hội Thánh là cộng đoàn những người kính mến Chúa và tuân giữ lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, luôn là Đền Thờ Thiên Chúa ngự trị, là dấu chỉ của tình yêu Chúa và là khí cụ của sự hiệp nhất mọi người trong Chúa.

2. Chúa Giêsu phán: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn biết lắng nghe, và yêu mến Lời Chúa, thực thi và tuân giữ Thánh Ý Chúa; để bày tỏ lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự.

3. Chúa phán: “Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy, và ở trong người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô, làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

4. Chúa phán: “Thầy ban cho các con phước lành bình an của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn được bình an của Chúa, luôn hân hoan sống đạo Chúa trong mọi hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi.

LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG  01.05.2016

GiuseLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã hoàn thành sứ mạng thật đẹp lòng Chúa, Ngài là gương mẫu cho các gia trưởng và các người thợ lao công. Nhờ sự bảo trợ của Thánh Giuse, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng tạo thành trời đất. Chúa muốn mọi loài được hưởng vinh quang Chúa. Chúa chọn Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Xin nhờ lời cầu bàu của Thánh Cả, cho chúng con đặng giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ lời bàu chữa của Thánh Cả, luôn trở nên như một đại gia đình của Chúa, luôn hiệp nhất, thánh thiện và yêu thương nhau.

2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, nhờ lời cầu bàu của Thánh Cả, họ tìm được công ăn việc làm thích hợp và liêm chính, để phục vụ cuộc sống con người.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng và các gia đình Công Giáo, biết ra sức xây dựng gia đình mình thành một tổ ấm yêu thương, hạnh phúc và đạo đức thánh thiện.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, quen sum họp trước bàn thờ Chúa để đọc kinh chung, cùng đọc Lời Chúa, cùng tham dự Thánh lễ và rước Lễ.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 08.05.2016
LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN.

ThangThienLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Mừng lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay, mọi người chúng ta đều mong muốn được lên trời với Chúa. Chúng ta cần phải chu toàn các sứ mạng của mình ở trần gian, thì mới được lên trời vinh quang vinh hiển. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, hôm nay Con Chúa lên trời vinh hiển. Xin cho chúng con luôn chu toàn những bổn phận tại trần gian, và lòng trí vẫn luôn hướng về Chúa, hầu ngày sau cũng được lên trời với Chúa, và được hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa phán: “Phải nhân danh Chúa Kitô, mà rao giảng cho muôn dân”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn nỗ lực rao giảng giáo lý Đạo Chúa Kitô, và giúp nhau hoàn thành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người.

2. Chúa phán: “Đấng Mêsia phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba sẽ chổi dậy từ cõi chết”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, ra sức xa lánh tội lỗi, đồng thời thể hiện sức sống phục sinh của Chúa Kitô bằng đời sống đạo.

3. Chúa phán: “Chính các con sẽ làm chứng về Đức Kitô”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người khắp nơi trên thế giới, nhờ đời sống chứng tá của các Kitô-hữu, mà nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa, và vui hưởng lòng thương xót Chúa.

4. Chúa phán: “Các con hãy ở lại trong thành, cho đến khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho mọi người.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 15.05.2016 

HienXuongLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh được khai sinh: các Kitô-hữu lãnh nhận ơn Thánh Thần, nhận sức sống mới, và nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa lại ban Thánh Thần thánh hóa và canh tân vạn vật. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng con, dạy chúng con làm những việc lành, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được tràn đầy Bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần, mà hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

2. Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và phán: “Các con hãy nhận lãnh Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà trung thành sống đạo và trở nên ánh sáng cho trần gian.

3. Chúa Giêsu phán: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con Đấng Bàu Chữa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật, được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ ủi an, mà vững tin trong đời sống đạo.

4. Chúa Thánh Thần làm cho các Tông đồ hiểu Lời Chúa, và can đảm loan báo Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, chân thành sống đạo Chúa, sống Đức Tin trong ơn sức mạnh can đảm của Chúa Thánh Thần.

5. Chúa Thánh Thần hiệp nhất các Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ tác động Chúa Thánh Thần, trở nên một cộng đoàn yêu thương, và cùng giúp nhau tiến về nhà Cha trên trời.

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA BA NGÔI 22.05.2016

ChuaBaNgoiLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết được sự hiệp thông trọn hảo nơi Thiên Chúa Ba Ngôi là hạnh phúc, và nghe được lời Chúa mời gọi chúng ta tới thông dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh. Xin cho chúng con đáng được thông dự vào tình yêu Chúa, vào sự sống của Chúa, để chúng con biết yêu thương nhau, cùng giúp nhau lãnh nhận ơn cứu rỗi, và cùng tiến tới hạnh phúc Nước Trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa phán: “Hãy đi giảng dạy cho muôn dân, và làm phép rửa cho họ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện mọi thành phần Hội Thánh, luôn góp sức làm cho mọi người thông dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi.

2. Chúa phán: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con Đấng phù trợ khác”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, can đảm sống đạo giữa xã hội hôm nay, và nên chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa.

3. Chúa Giêsu phán: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Chúng Ta sẽ đến ở trong người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, thực thi lệnh truyền của Chúa, trở nên chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

4. Chúa Giêsu phán: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn đoàn kết yêu thương nhau, và giúp nhau trở nên hiện thân của tình yêu Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. 29.05.2016

MinhMauChuaLỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Là Kitô-hữu, chúng ta mang trong mình Sự Sống của Chúa, cần được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực đặc biệt, chính là Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta phải siêng năng và sốt sắng đón nhận Mình Thánh Chúa để nuôi sống mình.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Mình Máu Thánh Chúa, để ở cùng chúng con. Xin cho chúng con siêng năng dự lễ và rước lễ, để được thông dự vào sự sống của Chúa, nên hiện thân của Chúa, và đáng được hưởng sự sống Nước Trời.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.  

Amen.

1. “Chúa Giêsu nói với đám đông về Nước Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn nhận biết mình là Chi Thể của Chúa Kitô, phải luôn được hiệp thông trong Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.

2. Chúa phán: “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dầu đang sống trong trần gian, cũng phải lo tìm kiếm lương thực cho sự sống Nước Trời.

3. Chúa phán: “Các con hãy lo cho họ ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi rước Mình Thánh Chúa, cũng biết chia xẻ sức sống thần linh và tiền của vật chất cho những người đang túng thiếu.

4. “Chúa bẻ bánh và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho dân chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi được Chúa yêu thương, thì cũng biết yêu thương giúp đỡ anh chị em mình.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (GP. Vĩnh Long)