Thánh Anrê, Tông đồ 30.11.2022 | Ảnh chiêm niệm

Duy Ất Đào

Hình ảnh có kích thước chuẩn với màn hình để trình chiếu trong nhà thờ.

Ảnh minh họa cho bài Tìn Mừng

Mt-4_18-22-1.jpg