Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 11 Thường Niên, A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên năm A 2023

Phụng vụ Chúa nhật hôm nay cho ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với loài người. Các bài đọc làm sáng tỏ tình yêu ấy, trước tiên biểu lộ qua  dân người tuyển chọn trong Cựu Ước, và rồi tràn lan khắp địa cầu, khi Thiên Chúa muốn thực hiện công cuộc cứu độ loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Tình yêu ấy đã rực sáng cùng cực khi Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô chết trên thập giá thay cho tội lỗi của loài người và đã sống lại từ kẻ chết, để ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Đức Kitô còn thiết lập giáo hội của Ngài và sai đi loan báo cho khắp cõi nhân gian rằng : ”Nườc Trời đã đến gần”, nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đã hiện diện trong lòng con ngưòi, chỉ mở lòng ra tìm gặp, thì sẽ gặp được Thiên Chúa Tình Yêu. Với niềm phấn khởi của những kẻ được làm dân Chúa, chúng ta dâng lời ca ngợi.

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

 

Bài liên quan

Back to top button